Come to Bratislava — It’s Cheap!

“The availability of flights for as little as bus fare is changing the rhythm of European life. The increase in travel is especially evident in European cities like Bratislava, which recently played host to a traveling British bachelor party and a group of English students looking for a cheap weekend abroad.”

Full story in video @ Washingtonpost

p.s. Нещо подобно е на път да се случи и в България в София, Варна, Пловдив с навлизането на още ниско-тарифни авио-компании. С политическото приемане на България в ЕС, волю неволю правителството ни ще трябва да “отвори” възду?ното ни пространство за свободна конкуренция, с което със сигурност ще се появат и големите в този бизнес, като EasyJet, Ryanair и пр. С приемането ни в ЕС съм по-скоро оптимист за това, че коренно ще се променят условията за правене на бизнес към по-добро, а оттам и качеството на услугите във всички сфери на живота. Малко търпение и след някое и друго деситилетие България ще е незаменима, като начин на живот, възможности, реализация, природа… :-)

This entry was posted in Life. Bookmark the permalink.

Leave a Reply