Monthly Archives: April 2007

“Застаряващите геймъри”

Сигурно си мислите, че компютърните клубове са пълни с младежи на крехка възраст, които настървено стрелят по всевъзможни демони. Веднъж попаднал в тази среда, човек трудно забравя гледката. ? вероятно това е причината да запази до края на живота си … Continue reading

Posted in Online games | Comments Off

“Microsoft is Dead”

How the Internet changes the whole technological landscape Continue reading

Posted in Essays | Comments Off

Download Free Alltel Ringtones – Resource For Cell Phone Ringtones

Download Your Ringtones Choose Your Carrier: 100% FREE Ringtones Download Free Alltel Ringtones Download free alltel ringtones Perhaps the ringtone you want, finding it in the explosive growth of ringtones. So, in order to enable replacement of the less computer … Continue reading

Posted in Personal | Leave a comment

ПРОДАЖБА НА В?НО БЕЗ БУТ?ЛК?: ?КОНОМ?КАТА НА СЪЗНАН?ЕТО В ГЛОБАЛНАТА МРЕЖА

Ако природата е създала нещо, което най-малко от всичко може да бъде изключителна собственост, то това е действието на мисловната сила, наречена идея, която човек може да притежава изключително само докато я пази в себе си; но в момента когато бъде огласена, тя става достояние на всички, и който я е получил веднъж, вече не може да бъде ли?ен от нея. Нейна особеност е и това, че всеки притежава не някакъв дял от нея, а я владее изцяло. ? този, който е възприел от мен идея, получава знания без да намалява моите; който пали свещта си от моята, получава светлина, без да затъмнява мен. Това че идеите трябва свободно да се разпространяват от човек на човек по цялото земно кълбо, за поучаване и взаимни напътствия на хората и за подобряване на състоянието им, сяка? специално и благосклонно е било замислено от природата, когато тя ги е създала подобни на огъня, разпространяващ се по цялото пространство без плътността му да намалява в никоя точка, и подобни на въздуха, в който ди?аме, движим се и съществуваме физически, неподвластен на ограничения или изключително просвояване. Така че изобретенията по природата си не могат да бъдат предмет на собственост. Continue reading

Posted in Essays | Comments Off

Web 2.0 marks the decline of Ebay and Amazon

Om Malik is on to an important trend in his recent post regarding the marginalization of Ebay, Amazon and other legacy ecommerce marketplaces with the advent of e-commerce 2.0. Given the emergence of new and better merchandising technologies, more intuitive … Continue reading

Posted in Internet | Comments Off

Building sites for the Time Rich ot Time Poor?

Broadly speaking, there are two types of internet users, Time Rich (more time than money) and Time Poor (more money than time). I’d speculate that many of the readers of this blog fall into the Time Poor category, but the … Continue reading

Posted in Internet | Comments Off