Вече съм известен!

От колегите в България разбрах, че цветущо съм представен в посредствен вестник, като “24 часа”. Съвсем по псевдо-журналистически в опитите си максимално да се закачат за сензацията с bgmafia, ре?ават че вероятно на читателите ще им стане интересно кои са създателите на печално на?умялата игра и какво целят.
Поради липса на каквито и да е пикантерии свързани със скромната ми особа залагат на нотката, че основната ми мотивация в изграждането на онлайн-услуги е “печалбарство”, нещо толкова чуждо и неземно за капиталистическа България. Още повече, когато подобни идеи се раждат от дете на държавната система, за какъвто съм представен в миналото. Съвсем без позволение са публикувани мои лични снимки, достъпни във фото-архива ми онлайн, от пъте?ествия по екзотични места в света, с които иде да се покаже, че явно съм потънал сред пари и удоволствия, благодарение на креативността, амбициите, възможностите и познанията си.
Да, горд съм че съм почнал от абсолютната нула и успявам да създавам нови работни места в сфера (?нтернет), която ще се превърне в най-голямата платформа за световна и безгранична търговия и общуване и малки страни, като България могат да извлекат максимално висок дивидент на глава от населението. България е в много по-изгодна позиция, предвид ниския си стандарт, да създава условия за предприемачи в създаването на високо-технологични работини места, които ще донесат много по-бързо значително пови?аване жизнения стандарт на всички ангажирани в тази област.

За “печалбарството” с което морално съм поставен под въпрос ще изразя с въпроса – има ли устойчив бизнес, работещ за полза роду? ?менно в една конкуретна сфера, където консуматорът е най-важната мерна единица за успеха на една или друга услуга допринася за общото повдигане нивото на обслужване и предлагани услуги във всички сфери на живота ни.

Колеги от 24 часа, аудиторията ви най-малко се състои от разумни младежи, които отдавна не ползват хартия за свой първоизточник на информация. Засегнат съм повече от личната фактология, която си позволявате да публикувате с преднамерена доза манипулация, отколкото опита ви да бъда изкаран за толкова инициативен, че да си позволявам почивка по коя да е точка на планетата. Като търговска организация ще потърсим легална защита на интересите си за манипулираща информация в медиите, а за личността ми и начина, по който съм описан нямам притеснения от познанството си с преобладаващо много по-разумни хора от средното ниво за страната, които могат да отсяват зърното от плявата…

This entry was posted in Media, Personal. Bookmark the permalink.

Comments are closed.