Вig Вrother от 1 до 3… и отново!

Наричат реалната телевизия културен феномен, спътник на глобализацията. Действително не се сещам да съм попадала на български сюжет за “риалити предаване”. Всички побългарени версии – и на Big Brother, и на Survivor, и на “Великите българи” – са внос я от Холандия, я от Англия, я от другаде. Местни са само ?евиците по новата БГ премяна, местен е и чове?кият материал, който привнася чисто българска, родна, на?а простотия в тези предавания. Останалото е внос: copy and paste, сash and carry. А резултатът е милиони български граждани пред телевизорите и пови?ени печалби за електронните медии. Засега поставям в скоби въпроса какво кара хората вместо да живеят своя собствен, уникален и кратък живот, да прекарват общо дни и месеци пред телевизорите и да наблюдават как едни с нищо незабележителни празни люде извър?ват безсмислени всекидневни действия, понякога говорят (но затова пък винаги безинтересни неща).

още@dnevnik.bg

This entry was posted in Media. Bookmark the permalink.

Comments are closed.